Hrvatska u borbi sa stigmom prema epilepsiji na razini najrazvijenijih zemalja svijeta!

U okviru  svjetske kampanje „Bringing epilepsy out of the Shadows“ posljednjih desetak godina provode se brojne aktivnosti s ciljem bolje osviještenosti i destigmatizacije osoba s epilepsijom. Hrvatska je brojnim aktivnostima pratila svjetski trend,  u skladu s tim je i 2010. godine po prvi puta inicijativom Hrvatske udruge za epilepsiju organizirana i manifestacija “Ljubičasti dan” u srednjim školama. „Ljubičasti dan“ je manifestacija koja se od 2008.g. organizira 26.3. diljem svijeta kao dan podrške osobama s epilepsijom među školskom populacijom, a sastoji se od raznih aktivnosti učenika u znaku ljubičaste boje- internacionalne boje epilepsije te predavanja o epilepsiji kao dijelom edukativnog programa.

Kao evaluaciju aktivnosti koje se svake godine organiziraju u sve većem broju hrvatskih srednjih škola proveli smo istraživanje o znanju učenika o epilepsiji i stavovima prema osobama oboljelim od epilepije i dobili ohrabrujuće rezultate. U IX. Gimnaziji u Zagrebu, u kojoj se po prvi put u Hrvatskoj održala navedena manifestacija, istražili smo njezin utjecaj na znanje i stavove o epilepsiji. Pokazalo se da učenici imaju sve veći stupanj znanja o epilepiji, te se povećava i postotak pozitivnih stavova o epilepsiji pod utjecajem provedenih aktivnosti. 98% ispitanika iskazalo je pozitivne stavove o igri s djecom koja imaju epilepiju, 94,1% učenika nema ništa protiv stupanja u brak s osobama oboljelim od epilepsije, a 82,8% ispitanika izjasnilo se kako osobe oboljele od epilepsije mogu obavljati većinu poslova kao i zdrava populacija.

Stavovi prema osobama s epilepsijom koje su iskazali naši ispitanici generalno su u skladu s rezultatima  populacijskog istraživanja provedenog u Hrvatskoj  čiji su rezultati 2009.  objavljeni u internacionalnom časopisu „Epilepsy and behavior“ (www.journals.elsevier.com/epilepsy-and-behavior/ ), a pokazali su kako su u Hrvatskoj stavovi i znanje o epilepiji u korelaciji s najrazvijenijim zemljama svijeta. Istraživanje koje je provedeno 2010.g. u IX.gimnaziji, a rezultati kojeg su kasnije objavljeni 2012. u internacionalnom časopisu „Seizure“ ( www.seizure-journal.com ), pokazali su kako je kod  učenika u Hrvatskoj došlo do pozitivnih promjena u znanju o epilepsiji i stavovima prema osobama s epilepsijom.

Edukacija se u školskoj dobi pokazala kao vrlo važna u svrhu formiranja što ranijih pozitivnih stavova prema osobama s epilepsijom i s ciljem stvaranjem  zajednice u kojoj će doći do smanjenja stigmatizirajućih stavova u budućnosti. Hrvatska je prepoznala taj model i unatoč već dosad objavljenim pozitivnim stavovima i znanju kroči dalje u smanjenju stigme prema epilepsiji u svojoj zajednici, uz korak najrazvijenijim zemljama svijeta!