Europska deklaracija o epilepsiji

0022/2011

Pisana deklaracija o epilepsiji

 

Europski parlament,

U skladu s člankom 123 svojeg poslovnika,

A. Zbog toga što je epilepsija najčešći ozbiljni poremećaj moždane funkcije,

B. Zbog toga što 6 000 000 ljudi u Europi boluje od epilepsije, a 300 000 je novodijagnosticiranih slučajeva godišnje,

C. Zbog toga što uz ispravno liječenje do 70% osoba s epilepsijom ne bi imalo napadaje, a 40% osoba s epilepsijom u Europi ne prima takvo liječenje,

D. Zbog toga što 40% djece s epilepsijom ima probleme u školi,

E. Zbog toga što je stopa nezaposlenosti među osobama s epilepsijom u Europi visoka,

F. Zbog toga što su osobe s epilepsijom izložene stigmatizaciji i predrasudama,

G. Zbog toga što epilepsija škodi zdravlju, ali također remeti sve aspekte života, te lako može postati fizičko, psihičko i socijalno breme pojedincima i njihovim obiteljima,

1. Poziva Komisiju i Vijeće na:

– Poticanje istraživanja i inovacije u području prevencije, rane dijagnoze i liječenja epilepsije;

– Davanje prioriteta epilepsiji kao teškoj bolesti koja diljem Europe predstavlja veliko breme;

– Poduzimanje inicijativa koje će potaknuti države članice da osiguraju jednaku kvalitetu života osobama s epilepsijom, uključujući u područjima obrazovanja, zapošljavanja, prijevoza i zdravstvene zaštite, na primjer poticanjem razmjene iskustava iz kliničke prakse;

– Poticanje učinkovite zdravstvene evaluacije prilikom donošenja svih najvažnijih europskih i nacionalnih politika;

2. Poziva države članice na uspostavljanje prikladnog zakonodavstva koji štiti prava svih osoba s epilepsijom;

3. Upućuje svog predsjednika na proslijeđivanje ove deklaracije, zajedno sa imenima potpisnika, Komisiji i saborima država članica.

Službena stranica Hrvatske udruge za epilepsiju