Popis najvažnijih pojmova

Anamneza   Iskaz o zdravstvenim tegobama koji se iznosi liječniku. Ako takav iskaz ne daje pacijent nego druga osoba (npr. očevidac napadaja) onda se to naziva heteroanamneza.
Antiepileptik   Lijek koji se koristi u liječenju epilepsije.
Apsans   Tip epileptičkog napadaja koji je karakteriziran kratkotrajnim poremećajem svijesti. U nekim slučajevima to je praćeno treptanjem, pokretom očnih jabučica ili kratkotrajnim trzajima nekog dijela tijela. Naziv je preuzet iz francuskog jezika gdje «absence» znači odsutnost.
Atonički napadaji   Epileptički napadaji koji dovode do iznenadnog popuštanja normalne mišićne napetosti. Ako osoba sjedi ili stoji, u slučaju atoničkog napadaja može doći do pada i ozljede.
Aura   Simptomi koji se ponekad javljaju neposredno prije grand mal (generaliziranog toničko-kloničkog) napadaja. Aura se može shvatiti kao parcijalni epileptički napadaj koji spontano ne prestaje nego prelazi u grand mal. Stoga su simptomi aure vrlo različiti i odgovaraju simptomima parcijalnih epileptičkih napadaja.
Automatizmi   Nesvrsishodni pokreti ili jednostavne radnje koje osobe ponekad čine tijekom epileptičkog napadaja u stanju poremećene svijesti (npr. pokreti koji naliče žvakanju hrane, nemotivirane geste i sl.)
CT   Kratica od riječi iz engleskog jezika. «Computerised Tomography». To je pretraga koja se koristi kompjuteriziranom obradom snimaka dobivenih s pomoću rentgenske tehnike. Njome se može ustanoviti postojanje različitih poremećaja strukture mozga ili drugih organa.
Deja vu   Izraz koji preuzet iz francuskog jezika, a znači «već viđeno». To je doživljaj kad se nepoznata zbivanja i situacije  čine već doživljenim. Takvi doživljaji mogu biti izraz epileptičkih nepadaja, no mogu se javiti i kod osoba koje nemaju epilepsiju.
Demencija   Stečeno smanjenje spoznajnih sposobnosti. Taj termin obično se koristi kad se radi o teškom i trajnom poremećaju.
EEG   Skraćeni naziv za elektroencefalografiju kao dijagnostičku metodu, ali i za elektroencefalogram koji predstavlja zapis dobiven elektroencefalografijom.
Elektroencefalografija   Metoda za registriranje električne aktivnosti mozga. Obično se izvodi  uz pomoć elektroda za snimanje koje su smještene na glavi. Njome se mogu otkriti posebne vrste nepravilnosti u radu moždanih stanica koje  dovode do epileptičkih napadaja.
Enzim   Tvar koja katalizira kemijske procese. Kod liječenja epilepsije važni su jetreni enzimi koji sudjeluju u razgradnji lijekova.
Epilepsija   Epilepsija je poremećaj funkcije mozga koji se klinički očituje napadajima. Oni se pojavljuju u različitim vremenskim razmacima, a najčešće se mogu prepoznati po karakterističnim simptomima. Epilepsija može biti generalizirana ili parcijalna.
Epilepsija temporalnog lobusa   Epilepsija u kojoj napadaji izbijaju iz sljepoočnog moždanog režnja (temporalnog lobusa). Najvažniji tip napadaja  koji započinju u temporalnom režnju (lobusu) su parcijalni kompleksni napadaji.
Epileptički fokus (žarište)   Područje mozga gdje započinju parcijalni napadaji.
Epileptički sindromi   Posebni oblici epilepsije koji su definirani različitim kliničkim posebnostima među kojima su najvažnije: uzrok epilepsije, dob pojavljivanja, vrsta napadaja, karakteristike EEG nalaza, način liječenja i prognoza. Primjeri naziva  nekih od najvažnijih sindroma su sljedeći: West-ov sindrom, Lennox-Gastaut-ov sindrom, juvenilna mioklonička epilepsija,  itd.
Epileptički status   Postoje dvije varijante: u prvom slučaju radi se o napadaju koji traje znatno duže nego što je očekivano. Druga je varijanta epileptičkog statusa kad napadaji prestaju i ubrzo ponovno započinju, a da između napadaja osoba nije došla k svijesti. Naziv na latinskom jeziku je Status epilepticus.
Fokus   Fokus ili žarište. To je ograničeno mjesto u kori mozga gdje dolazi do bioelektričnih izbijanja  koja dovode do napadaja.
Fotosenzitivna epilepsija   Oblik epilepsije kod kojeg su napadaji provocirani bljeskajućim svjetlom.
GABA   Neurotransmiter (neuroprijenosnik) koji pomaže pri suzbijanju epileptičkih napadaja. Naziv je akronim usvojen iz engleskog jezika: Gamma-Amino-Butyric-Acid.
Generalizirana epilepsija   Epilepsija kod koje se javljaju generalizirani napadaji.
Generalizirani napadaji   Napadaji u čijem početku istovremeno sudjeluju  bioelektrična izbijanja iz kore obje hemisfere velikog mozga. Najpoznatiji generalizirani napadaji su apsansi generalizirani toničko-klonički napadaji (grand mal napadaji). Usporediti s: parcijalni napadaji.
Generalizirani toničko-klonički napadaj   Napadaj koji dovodi do gubitka svijesti i grčenja tijela. Grčenje tijela ima toničku i kloničku fazu. Za vrijeme napadaja dolazi do povećanog lučenja sline iz usta, a često i do ugriza jezika. To je napadaj koji se naziva tradicionalno «grand mal» ili «veliki napadaj».
Glutamat   Neurotransmiter (neuroprijenosnik) koji ima ekscitacijsko djelovanje na moždane stanice.
Grand mal   Napadaj koji dovodi do gubitka svijesti i grčenja tijela. Grčenje tijela ima toničku i kloničku fazu. Za vrijeme napadaja dolazi do povećanog lučenja sline, a često i do ugriza jezika. To je napadaj koji se naziva prema važećoj terminologiji naziva  «generalizirani toničko-klonički napadaj»,  a često i «veliki napadaj».
Heteroanamneza   Iskaz o nečijim zdravstvenim tegobama koji liječniku ne iznosi sam pacijent nego neka druga osoba (npr. očevidac napadaja).
Hiperventilacija   Brzo i duboko disanje koje se koristi tijekom EEG snimanja s ciljem da bi eventualne abnormalnosti rada stanica kore velikog mozga postale vidljive u EEG zapisu.
Hipsaritmija   Karakteristične promjene u EEG-u koje se javljaju kod West-ovog sindroma.
Idiopatska epilepsija   Epilepsija nepoznata uzroka. Kod te vrste epilepsije  najvažniju ulogu imaju nasljedni čimbenici.
Iktalno   Ono što se zbiva tijekom napadaja (iktusa),   npr. «iktalne promjene u EEG-u».
Indukcija enzima   Pojava do koje ponekad dolazi zbog uzimanja nekih lijekova, pa tako i antiepileptika. Rezultat indukcije enzimskih sustava jetre koji sudjeluju u razgradnji lijekova je ubrzano izlučivanje i niža koncentracija lijeka u krvi. Suprotnost tomu je inhibicija enzima.
Inhibicija enzima   Pojava do koje ponekad dolazi zbog uzimanja nekih lijekova, pa tako i antiepileptika. Rezultat inhibicije enzimskih sustava jetre koji sudjeluju u razgradnji lijekova je usporeno izlučivanje i viša koncentracija lijeka u krvi. Suprotnost tomu je indukcija enzima
Informirani pristanak   Pristanak osobe da sudjeluje u kliničkom istraživanju. Kliničko istraživanje potencijalnom ispitaniku treba biti objašnjeno na njemu razumljiv način, a pristanak na istraživanje potvrđuje se potpisom.
Interakcija lijekova   Situacija do koje dolazi kad se u terapiji primjenjuje dva ili više lijekova, pa na različite načine dolazi  kompleksnih zbivanja koja se mogu očitovati pojačanim poželjnim učinkom, ali i povećanjem neželjenih nuspojava.
Interiktalno   Ono što se zbiva u vremenu između napadaja (iktusa),   npr. «interiktalne promjene u EEG-u».
Jackson-ov napadaj   Tradicionalni naziv koji se još uvijek ponekad koristi kad se želi naglasiti da se radi o jednostavnom parcijalnom napadaju koji počinje u jednom dijelu tijela i koji se zatim sustavno širi. To je npr. klonički napadaj koji počinje u palcu lijeve ruke, koji se zatim proširuje na cijelu šaku, zatim na podlakticu  itd.
Jednostavni parcijalni napadaj   Parcijalni napadaji kod kojih ne dolazi do suženja svijesti. Simptomi tih napadaja mogu biti vrlo različiti: motorički (npr. ritmički trzaji mišića), osjetni (npr.  osjećaj utrnulosti polovice tijela) i vegetativni (npr. iznenadni osjećaj mučnine). Usporediti s: Parcijalni napadaji i Kompleksni parcijalni napadaji.
Klonički napadaji   Napadaji s ritmičkim trzajima mišića. Usporediti: Tonički napadaji, Toničko-klonički napadaji.
Kompjuterizirana tomografija    Pretraga poznatija kao «CT». To je pretraga koja se koristi kompjuteriziranom obradom snimaka dobivenih s pomoću rentgenske tehnike. Njome se može ustanoviti postojanje različitih poremećaja strukture mozga i drugih organa.
Kompleksni parcijalni napadaji  Parcijalni napadaji kod kojih  dolazi do suženja svijesti. Simptomi tih napadaja kombinacija su simptomajednostavnih parcijalnih napadaja i suženja svijesti, pa se osoba nakon napadaja ne može prisjetiti svega što se u napadaju događalo.  Usporediti s: Parcijalni napadaji i Kompleksni parcijalni napadaji.
Kromosomi   Nositelji nasljednih osobina koji se nalaze u staničnim jezgrama.
Magnetna rezonancija   Često se koristi kratica: MR. To je pretraga koja se koristi kompjuteriziranom obradom snimaka dobivenih s pomoću radiofrekvencijskih valova primijenjenih u magnetnom polju. Njome se može ustanoviti postojanje različitih poremećaja strukture mozga i drugih organa. U usporedbi s CT-om ova pretraga ima prednost jer joj je veća osjetljivost za otkrivanje strukturnih abnormalnosti mozga.
Mioklonički napadaj   Napadaj kod kojega dolazi do mioklonusa.
Mioklonus   Iznenadni  trzaj koji zahvaća jedan ili  više mišića. Ne radi se uvijek o manifestaciji epilepsije; tako se mioklonus ponekad pojavljuje prilikom usnivanja  kao pojava bez patološkog značenja.
Monoterapija   Liječenje samo jednim antiepileptikom.
MR    Kratica za: Magnetna rezonancija.
Neuron   Živčana stanica.
Neuroprijenosnik   Kemijska tvar koja prenosi živčani impuls od stanice do stanice. Koristi se i izraz: Neurotransmiter.
Neurotransmiter   Kemijska tvar koja prenosi živčani impuls od stanice do stanice. Koristi se i izraz: Neuroprijenosnik
Parcijalna epilepsija   Epilepsija koja je karakterizirana parcijalnim napadajima. Ako se uz parcijalne napadaje javljaju isekundarno generalizirani napadaji, takva se epilepsija također smatra parcijalnom.
Parcijalni napadaj   Napadaj koji započinje abnormalnim bioelektričkim izbijanjima u ograničenom području kore velikog mozga. (pars = dio). U istom značenju koristi se i naziv Žarišni napadaj. Uobičajena je podjela parcijalnih (žarišnih) napadaja na jednostavne parcijalne napadaje,  kompleksne parcijalne napadaje, parcijalne napadaje sa sekundarnom generalizacijom. Usporediti s: generalizirani epileptički napadaji.
Parcijalni napadaji sa sekundarnom generalizacijom   Napadaji koji počinju u ograničenom području kore jedne moždane hemisfere, a zatim se sporije ili brže šire u obje moždane hemisfere. Primjer takvog napadaja je grand mal (generalizirani toničko-klonički napadaj) kojemu je prethodila aura.
Petit mal   Naziv koji se rjeđe koristi u suvremenoj terminologiji jer nije dovoljno precizno definiran, no općenito se pod tim pojmom podrazumijevaju apsansi. Termin potječe iz davne francuske tradicije kad su se epileptički napadaji razlikovali u «velike» i «male»: grand mal i petit mal.
Placebo   To je tableta ili druga formulacija koja imitira lijek, ali koja u sebi ne sadrži tvar koja ima ljekovito djelovanje. Koristi se nekad u kliničkim istraživanjima novih lijekova, no o toj mogućnosti ispitanici se uvijek podrobno obavještavaju.
Politerapija   Liječenje s više lijekova.
Poluživot ili vrijeme poluraspada lijeka   Vrijeme koje je potrebno da koncentracija lijeka u krvi padne na polovicu vršne razine. Lijekovi koji imaju kratko vrijeme poluživota uzimaju se više puta na dan.
Postiktalno   Zbivanja nakon napadaja (iktusa).
Prodromi   Simptomi koji se ponekad javljaju više dana ili sati prije napadaja. Najčešće se radi o promjenama raspoloženja.
Prognoza epilepsije   Predviđanje razvoja epilepsije i uspješnosti liječenja.
Psihogeni napadaj   Napadaj koji nije izraz epilepsije nego psihološkog poremećaja.
Sekundarno generalizirani napadaji   To su parcijalni napadaji kod kojih je došlo do sekundarne generalizacije, odnosno širenja bioelektričnog izbijanja u obje hemisfere mozga. Ako do sekundarne generalizacije dolazi vrlo brzo, tada takve napadaje ponekad nije moguće razlikovati od generaliziranih napadaja koji počinju istovremeno u obje hemisfere mozga. Usporediti: Generalizirani napadaj, Parcijalni napadaj
Simptomatska epilepsija   Epilepsija kod koje je poznat neposredni uzrok epilepsije, npr. epilepsija nakon traume mozga.
SPECT   Akronim prema nazivu iz engleskog jezika: Single-Photon Emission Computed Tomography. To je pretraga kojom se mogu dobiti informacije o prokrvljenosti pojedinih dijelova mozga, a najčešće se koristi u predoperacijskoj dijagnostici epilepsije.
Status epilepticus   Postoje dvije varijante: u prvom slučaju radi se o napadaju koji traje znatno duže nego što bi se moglo očekivati, npr. jedan sat. Druga je varijanta epileptičkog statusa kad napadaji prestaju i ubrzo ponovno započinju, a da između napadaja osoba nije došla k svijesti. Naziv na hrvatskom jeziku je Epileptički status.
Šiljak   Poseban oblik vala u EEG-u, tipičan za epilepsiju.
Šiljak-val   Poseban grafoelement u EEG-u tipičan za epilepsiju.
Toddova paraliza   Mišićna slabost do koje ponekad  može doći nakon parcijalnog epileptičkog napadaja.
Tolerancija na lijek   Pojava do koje može doći zbog prilagodbe organizma na dužu uporabu lijeka. Rezultat toga može biti pozitivan – nestanak nuspojava koje su bile prisutne u početku terapije, ali i negativan – smanjenje pozitivnog učinka lijeka.
Tonički napadaji   Napadaji kod kojih dolazi do iznenadne ukočenosti mišića. Usporediti s klonički napadaji, Toničko-klonički napadaji
Toničko-klonički napadaji   Napadaji kod kojih prvo dolazi do iznenadne ukočenosti mišića, a zatim do ritmičkih mišićnih trzaja. Usporediti s:  Tonički napadaji, Klonički napadaji
Veliki napadaj   Hrvatski narodni naziv za «Grand mal» ili «Generalizirani toničko-klonički napadaj». Napadaj koji dovodi do gubitka svijesti i grčenja tijela. Grčenje tijela ima toničku i kloničku fazu. Za vrijeme napadaja dolazi do povećanog lučenja sline, a često i do ugriza jezika.
Video EEG   Dugotrajni EEG u kojim je video zapis kombiniran s EEG zapisom.
Žarišni napadaj   Napadaj izazvan abnormalnim bioelektričkim izbijanjima u ograničenom području kore velikog mozga. U istom značenju koristi se i naziv parcijalni napadaj. Uobičajena je podjela parcijalnih (žarišnih) napadaja na jednostavne parcijalne napadaje i kompleksne parcijalne napadaje. Usporediti s: generalizirani epileptički napadaj

Službena stranica Hrvatske udruge za epilepsiju