HIBRIDNI SIMPOZIJ ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE „ EPILEPSIJA KAO STIGMA PROŠLOSTI ILI IZAZOV BUDUĆNOSTI-POGLED KROZ SESTRINSTVO“

Ovim putem vas pozivamo na sudjelovanje u simpoziju „EPILEPSIJA KAO STIGMA PROŠLOSTI ILI IZAZOV BUDUĆNOSTI-POGLED KROZ SESTRINSTVO“, koji organizira Hrvatska udruga za epilepsiju u suradnji s Klinikom za neurologiju KB Sveti Duh u obliku hibridnog simpozija namijenjenog medicinskim sestrama i tehničarima.

Simpozij se održava 18.veljače 2023. godine s početkom u 9 h u dvorani Zrinjevac, Kliničke bolnice Sveti Duh, povodom Međunarodnog dana epilepsije i Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije.

Epilepsija je najčešća kronična neurološka bolest od koje u Europi boluje 6 000 000 ljudi dok se svake godine dijagnosticira 300 000 novooboljelih. Epilepsija ima značajne psihosocijalne posljedice, narušava zdravlje, umanjuje kvalitetu života te kod mnogih oboljelih osoba i njihovih bližnjih postaje fizičko, psihičko i socijalno breme. Osobe s epilepsijom često mogu biti zakinute u školovanju, zapošljavanju, u ostvarivanju socijalnih prava, ali i na području svih životnih aspekata. Osobe s epilepsijom izložene su stigmatizaciji i predrasudama u većoj mjeri nego oboljeli od drugih neuroloških bolesti. Destigmatizacija epilepsije kao bolesti obuhvaća aktivnosti i programe za podršku oboljelih i njihovih obitelji na području socijalne i zdravstvene skrbi, u odgojnom i obrazovnom sustavu te na radnom mjestu, sa svrhom ostvarivanja bolje kvalitete života u zajednici.

Zdravstvena skrb oboljelih od epilepsije obuhvaća multidisciplinarni pristup stručnjaka različitih profila (liječnici neuropedijatri  i neurolozi, medicinske sestre i tehničari, psiholozi, defektolozi, socijalni radnici i ostali) kako bi se međusobnom suradnjom i sagledavanjem problema osoba s epilepsijom iz više različitih perspektiva što učinkovitije pristupilo njihovom rješavanju.

Cilj Simpozija je prikazati zadaću medicinskih sestara i tehničara kroz medicinsko tehničke intervencije, kao i dodatne aktivnosti koje provode u cilju unaprjeđenja kvalitete života, kako svih osoba s epilepsijom, tako i njihovih obitelji, te omogućivanje boljeg razumijevanja prirode epilepsije i potrebe osoba s epilepsijom.

Detaljan program simpozija: