TRANZICIJA OBOLJELIH OD EPILEPSIJE IZ PEDIJATRIJSKE U ADULTNU NEUROLOŠKU SKRB

Autor: Izv.prof.dr.sc.Maša Malenica,dr.med.

Definicija tranzicije prema Američkom društvu za adolescentnu medicinu je ciljano i planirano praćenje adolescenata i mladih s kroničnim somatskim i psihološkim bolestima od pedijatrijske do adultne skrbi. Tranzicija adolescenata oboljelih od epilepsije je intenzivno razdoblje tijekom kojeg neuropedijatar i neurolog, u međusobnoj suradnji predlažu i izrađuju plan daljnjeg praćenja i liječenja, razmatrajući sve aspekte života uz uvažavanje medicinskih, psihosocijalnih i obrazovnih /strukovnih potreba mlade osobe  s epilepsijom. To je također često i zadnje razdoblje tijekom kojeg će roditelji adolescenata biti uključeni u njihovo liječenje od epilepsije u istom opsegu kao tijekom djetinjstva.  Uzevši u obzir da je adolescencija kao takva važno razdoblje psihološkog i fizičkog razvoja, ali potencijalno i vrijeme rizičnog ponašanja važno je osigurati liječnički nadzor i trajno praćenje kako ne bi došlo do pogoršanja bolesti. Naša je dužnost razgovarati i savjetovati adolescente s epilepsijom o štetnim navikama poput pušenja, i alkohola ali i o opasnostima manjka sna. Tranzicija u epileptologiji se odvija prema individualnim modelima formiranim i usvojenim tijekom višegodišnje prakse koja uvelike ovisi o mjestu stanovanja i mjestu praćenja mlade osobe s epilepsijom, te o dostupnosti liječničke skrbi i specijalnosti za daljnje praćenje – osobito ako se radi o potrebi za multidisciplinarnim praćenjem. Upravo je iz tog razloga još važnije na vrijeme započeti razgovor o tranziciji, te s roditeljima i djetetom oformiti paket medicinskih dokumenata koji će neurologu sažeto prenijeti sve potrebne medicinske podatke o dosadašnjem tijeku bolesti, učinjenim pretragama i korištenim lijekovima. Također, to je vrijeme kada se preporuča definirati postupke u slučaju hitnih stanja vezanih uz epilepsiju, i lijekove neophodne u takvim okolnostima. U samom se procesu tranzicije preporuča učiniti i psihologijsko testiranje i  u skladu s nalazima razgovarati o mogućnostima i željama za daljnjim školovanjem te odabirom zanimanja, kao i o uvjetima dobivanja vozačke dozvole. Tijekom procesa tranzicije važno je procijeniti spremnost mlade osobe za tranziciju, a kako bi im olakšali proces (ukoliko okolnosti omogućavaju) preporuča se i zajednički posjet neurološkoj ambulanti kako bi upoznali liječnika koji će dalje preuzeti skrb nad mladom osobom s epilepsijom. Naša je želja implementirati iskustva i prijedloge roditelja i mladih s epilepsijom  u postojeće modele tranzicije, a u svrhu izrade nacionalnih smjernica za tranziciju adolescenata s epilepsijom.

preuzmi