Novosti o uzimanju antiepileptičkih lijekova nove generacije u trudnoći

Prema podacima studije provedene u Danskoj i objavljene u uglednom medicinskom časopisu JAMA, uzimanje antiepileptičkih lijekova nove generacije  tijekom prvog tromjesečja trudnoće nije bila povezano sa značajnim rizikom pojave velikih prirođenih malformacija ustanovljenih tijekom prve godine života. U skupini antiepileptičkih lijekova nove generacije analizirani su lamotrigin, okskarbazepin, topiramat, gabapentin i levatiracetam. Ovi lijekovi se također koriste u liječenju bipolarnih poremećaja raspoloženja i migrene.

Studija je provedena analizirajući podatke 837 795 djece rođene u Danskoj u periodu od siječnja 1996. do rujna 2008. godine. Od ukupnog broja novorođene djece u 19 960 (2.4%) su ustanovljene velike prirođene malformacije. Nasuprot tome,  od 1532 trudnice koje su uzimale jedan od navedenih antiepileptičkih lijekova nove generacije tijekom bilo kojeg perioda unutar prvog tromjesečja trudnoće, u  49 (3.2%) djece je ustanovljena velika prirođena malformacija. Nakon statističke analize i prilagodbe različitih čimbenika, istraživači su zaključili  kako uporaba antiepileptičkih lijekova nove generacije tijekom prvog tromjesečja trudnoće nije povezana sa značajnim rizikom za pojavu velikih prirođenih malformacija. Ipak,  rizik  za pojavu velikih prirođenih malformacija ne može se u potpunosti isključiti. Uzimanje  lamotrigina i okskarbazepina se pokazalo nešto sigurnijim.

Navedeno istraživanje je izazvalo brojne polemike jer djelomično odstupa od vodećih terapijskih smjernica u liječenju epilepsije.

Naše je mišljenje da navedeno istraživanje u Danskoj unosi optimizam u liječenje epilepsije u trudnoći, ali samo na temelju ovog članka ne bi se smjelo donositi samostalne odluke o promjeni antiepileptičke terapije, već je svakako potrebno savjetovati se s nadležnim epileptologom.

Više informacija na:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21586715