Ljubičasti dan 2012.

I ove godine Hrvatska udruga za epilepsiju prigodno je obilježila Ljubičasti dan.

Predavanja su ove godine održana u Zagrebu u nekoliko osnovnih i srednjih škola, u dječjem vrtiću Markuševec, Klinici za neurologiju KBC Zagreb, Referentnom centru za epilepsiju KBC Zagreb, Centru za hitnu medicinu KBC Zagreb, Klinici za neurologiju i Središnjem hitnom prijamu KB „Sveti Duh“, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te u Medicinskoj školi u Osijeku.

Manifestacija „Ljubičastog dana“ je bila prigodno medijski popraćena. Nadamo se da smo našim akcijama uspjeli u svojem nastojanju da ispravno educiramo o epilepsiji i na taj način pripomogli rušenju predrasuda o osobama s epilepsijom.