Anketa o poznavanju epilepsije

Studentica Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci trenutno provodi istraživanje u sklopu izrade diplomskog rada, te je u tu svrhu kreirana anketa za oboljele od epilepsije, odnosno njihove roditelje/skrbnike. Ovim putem prenosimo njenu anketu kako bi bila što dostupnija traženim osobama. Nadamo se da ćete joj pomoći i odvojiti 15-ak minuta za ispunjavanje! ANKETA