ANKETA O PRIJAVLJIVANJU NUSPOJAVA LIJEKOVA

Europska agencija za lijekove (European Medicines Agency-EMA) provodi anketu o prijavljivanju nuspojava lijekova i načinu na koji ih bolesnici/potrošači i zdravstveni radnici prijavljuju. Rezultate će analizirati EMA, dok će Europskoj komisiji (Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane) biti poslano izvješće s prikupljenim zbirnim podacima koji će se dalje javno distribuirati.

Pozivamo vas sve da sudjelujete u ovoj anketi koja sadrži 10 pitanja (za ispunjavanje je potrebno 5-10 minuta). Anketa je dostupna na svim službenim europskim jezicima te tako i na hrvatskom jeziku.

Anketi možete pristupiti na slijedećoj poveznici do 9. listopada 2017. godine:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EMA-survey-on-reporting-adverse-drug-reactions

image005