KAMP ZA DJECU S EPILEPSIJOM – STUBIČKE TOPLICE 2019.

AUTORI: Maša Malenica, Monika Kukuruzović, Kristina Kužnik, Maja Batista

Odjel za dječju neurologiju Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice

I ove smo godine, po dobroj navici i uz zadovoljstvo svih naših bolesnika, održali 8. Kamp za djecu s epilepsijom – ovog ljeta u Stubičkim toplicama. Kao i uvijek Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba je prepoznao važnost naših aktivnosti i bio nam pokrovitelj u ovogodišnjem edukacijsko-rekreacijskom kampu za djecu s epilepsijom. S obzirom na već prepoznat „brand“ i ove smo godine imali velik broj volontera koji su se željeli uključiti u naš kamp te nam pomoći da djeci bude što ugodnije i zabavnije. Za istaknuti su volonterke psihologinje koje su u cijelom trajanju kampa bile uz nas i doista djeci olakšale proces osamostaljivanja i stvaranja novih prijateljstava. Naš ustaljeni tim od dva neuropedijatra, psihologa, tima medicinskih sestara kao i svih naših specijalizanata pedijatrije koji su se dnevno izmjenjivali u kampu osigurao je brojne edukativne radionice, kao i mnoštvo zabavnog sadržaja. Kao i uvijek proveli smo edukaciju o postupcima kod konvulzija, no djecu smo educirali i o mogućim drugim stanjima koja mogu dovesti do gubitka svijesti te postupcima u takvim slučajevima. Jedna od aktivnosti koju su najželjnije iščekivali je bila škola preživljavanja tijekom koje su naučili kako se snaći u prirodi, kako zapaliti vatru, orijentirati se i slično. Izuzetno smo ponosni na svu djecu kojoj je ovo bio prvi puta da su se odvojili od roditelja i to bez ikakvih separacijskih strahova, a najljepše je bilo gledati kako iskusnija i starija djeca spontano preuzimaju ulogu mentora mlađoj djeci i onima kojima je trebalo malo više vremena i pomoći u svakodnevnim aktivnostima. Vrijeme smo posebno posvetili i mladima koji se pripremaju na proces tranzicije u adultnu skrb, te na izbor škole i životnih stilova koji će osigurati najbolju kontrolu bolesti.

Veselimo se nastavku pružanja ovakvog vida skrbi za naše bolesnike, i poticanju njih samih da ostvare sve svoje potencijale.