Održan sastanak HUE na temu “Praćenje sigurnosti primjene lijekova” – naučite kako prijaviti nuspojave lijekova

U četvrtak, 18. svibnja 2017.g. u prostorima Udruge u Tkalčićevoj halmed1a33 održan je sastanak na temu „Praćenje sigurnosti primjene lijekova“, nastavno na istoimenu jednodnevnu edukaciju u organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Na ovom sastanku su dr. Marija Sedlić i Damir Đurić, koji su sudjelovali u edukaciji kao predstavnici Udruge, održali kratko predavanje u kojem su prenijeli najvažnija saznanja o koristima prijavljivanja sumnji na nuspojave lijekova te važnosti aktivne uloge pacijenata u praćenju sigurnosti primjene lijeka. Nakon predavanja, uslijedila je interaktivna radionica o dostupnim načinima prijavljivanja nuspojava u Hrvatskoj te demonstracija ispunjavanja Obrasca za prijavu nuspojave (dostupnima za preuzimanje na stranicama HALMED-a na sljedećem linku: http://www.halmed.hr/Farmakovigilancija/Kako-prijaviti-nuspojavu/Postupak/ ), kao i okrugli stol na kojem su svi članovi imali priliku govoriti o svojim iskustvima vezanima uz korištenje lijekova.

Zahvaljujemo se svim okupljenim članovima na iskazanom interesu i aktivnom sudjelovanju te pozivamo sve zainteresirane da posjete stranice HALMED-a za detaljnije informacije (http://www.halmed.hr/ ).

Kako bismo vam približili i olakšali postupak prijave, u privitku je dostupan primjer ispravno popunjenog Obrasca za prijavu nuspojave od strane pacijenta.

Nuspojava – Primjer1